preferential-lite
shadow
';

Han ønsker flere kontrollører

Takstmann Arne Hansen håper på flere kontrollører i framtiden.

KONGSVINGER: – Jeg er overbevist om at uavhengige kontroller i stor grad har bidratt til å hindre vannskader, og resultert i økt fokus til krav om prosjektering.
Jeg legger mye arbeid i at uavhengig kontroll skal gjennomføres på ærlig vis, og opplever en goodwill fra de som søker informasjon rundt uavhengig kontroll. Vi skal gjøre skikkelig arbeid, sier Arne Hansen.
Ønsker stikkprøver55-åringen, som driver Vinger Takst og Byggvurdering AS (VTB) i Kongsvinger, blir av mange fagmiljøer betegnet som «Norges beste takstmann». Han er også foreleser på Norges Eiendomsakademi, og sentral i Fagrådet for våtrom (FFV) med utarbeidelsen av Byggebransjens våtromsnorm og kursvirksomhet.
Han er engasjert. Etter at uavhengig kontroll trådte i kraft 1.1.2013 har Hansen hatt svært mye å gjøre.
– Jeg er en stor tilhenger av uavhengig kontroll, og håper det blir flere kontrollører. Dessverre får jeg tilbakemeldinger fra privatpersoner og byggefirmaer at flere kontrollører ikke påser at det er utarbeidet prosjekteringsgrunnlag, og heller ikke er på byggeplassene for å se om det er utført slik det er prosjektert. Men bare signerer at de har utført kontroll for deretter å fakturere fortest mulig. Det er ingen god utvikling. Jeg håper kommunene kan komme mer på banen. Tilsyn av uavhengige kontrollører ved bruk av stikkprøver, ville gitt resultater. Det er noe jeg savner. Vi må ta dette alvorlig.Han får støtte fra Fagrådet for våtrom.

– Fagrådet ser på uavhengig kontroll som et godt tiltak for å ivareta kvaliteten. Spesielt er fokus på at de uavhengige kontrollørene kontrollerer at det er prosjektert før utførelse. Dette vil over tid gi oss bedre bygg, sier daglig leder i FFV, Cato Ove Karlsen.

Viktig med dokumentasjon
Hansen understreker at som uavhengig kontrollør må man ikke blande rollene. Han opplever et stort påtrykk av både utførende og kunder som ønsker råd til hvordan ting skal prosjekteres og bygges.

– Dette viser at det er et stort kompetansebehov på hva og hvordan det skal prosjekteres og utføres. Jeg sier ofte; «ring meg før dere legger membran, så jeg får se hvordan det ser ut». Nylig mottok jeg en henvendelse fra en som skulle legge membran, og som ønsket å bruke billigere membran på badet. Det er helt greit så lenge utførende kan dokumentere at membranen er egnet for vanntetthet og damptetthet. Vi ønsker selvsagt at ting skal gjøres riktig. Den beste måten å dokumentere at håndverkeren er dyktig, er å gi sluttkunden viktig og riktig dokumentasjon. Der henger ikke de useriøse med, understreker han.

– Jeg er positiv til uavhengig kontroll, og veldig godt fornøyd med jobben Arne gjør. Ved tvilstilfeller er det alltid greit med en uavhengig tredjepart som sparringspartner. Det er en stor trygghet for byggherre at du har en kontrollør som gjennomfører skikkelig kontroll. Men, det er stor forskjell på kontrollørene, sier driftsleder hos Norbohus Kongsvinger AS, Øivind Eriksen.
Kontorpulten til Hansen er dekket med mapper fra uavhengige kontroller. For en besøkende kan det se kaotisk ut, men hovedpersonen har stålkontroll.

– Mange utførende sliter med å forstå hva som menes med uavhengig kontroll. Det er håndverkerens plikt å søke informasjon og kunnskap der han må og tiltakshavers jobb å sørge for at det blir foretatt kontroll. Det viktigste er å prosjektere. Dette kan være plassering og høyde på sluk. Sagt på en annen måte: Hvordan det skal det fungere og se ut. Det er ikke nødvendig med en masse papirer. Du kommer langt med et papir og penn. Mange prosjekterer hver dag uten å være klar over det. Gjør det enkelt og forståelig.

 

Rom for tolkning

Han tar en slurk kaffe.

– Regler knyttet til uavhengig kontroll gir rom for mye tolkning, og det er mange forskjellige meninger og tolkninger blant folk. Spesielt det som går under fuktsikring og prosjektering. Jeg nevner: Fall til sluk, membrantykkelse, deriblant damptetthet mot kalde rom, ventilasjon og fuktsikring mot tilstøtende rom. Her kan Byggebransjens våtromsnorm være nyttig. Ikke minst har Fagrådet for våtrom dyptgående kurs i både prosjektering, kontroll og utførelse. Jeg opplever at mange håndverkere og de med teknisk utdannelse ikke har nok spisskompetanse for å kunne dette skikkelig.

– Membran- og våtromsarbeider er ikke alltid belagt med ansvarsrett i byggesøknaden. Dette vil igjen si at på papiret er det ingen som har ansvaret for prosjektering og utførelse. Likevel blir byggesøknader godkjent hos kommunene. Da er det vanskelig for kontrolløren å vite hvem han skal kontrollere, og godkjenningsordningen har derfor ingen hensikt, sier Arne Hansen.